באיזה מסגרת ניתן לקבל הלוואה בערבות מדינה?

בתחילת המאה ה-21 הקימה המדינה קרן מיוחדת שמטרתה היא לסייע לעסקים קטנים ובינוניים המתקשים לקבל אשראי. העזרה היא דרך מתן ערבות מדינה (על רוב סכום ההלוואה), כך שלבנקים המסחריים השותפים בתוכנית (לאומי, אוצר החייל, מרכנתיל דיסקונט ומזרחי טפחות) קל יותר להעניק את ההלוואה שכן אי הוודאות פחותה משמעותית.

מאז הקמתה של הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים נרתמו ממנה כבר עשרות אלפי עסקים – הן כאלה שהיו בשלבי הקמה והן כאלה שביקשו להתרחב או נזקקו להון חוזר – וגם העסק שלכם יכול לקבל הלוואה בערבות מדינה בדרך למיצוי הפוטנציאל שלו ולצמיחה מתגמלת.

באילו מקרים כדאי לבקש הלוואה בערבות מדינה?

עבור כמעט כל עסק קטן או בינוני שנזקק לגיוס הון – בין אם כדי להתחיל לפעול, בין אם כדי לצלוח תקופה מורכבת ובין אם על-מנת להתרחב – ההמלצה היא לפנות לקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים.

למעשה, פרט לאותם עסקים ברי מזל שיכולים לקבל הלוואות לעסקים קטנים ללא ריבית, בכל שאר המקרים סביר להניח שהלוואה בעזרת ערבות המדינה תוביל לתנאים הטובים ביותר.

אילו מסלולי הלוואות עיקריים מציעה הקרן?

מסלולי ההלוואות העיקריים שמציעה הקרן הם הון חוזר, השקעות ועסקים בהקמה.

במסלולי הון חוזר והשקעות גובה ההלוואה המקסימלי נקבע עפ"י המחזור השנתי של העסק: אם הוא פחות מ-6.25 מיליון ש"ח, גובה ההלוואה המקסימלי הוא 500,000 ש"ח, ואם הוא מעל לרף זה, גובה ההלוואה המקסימלי הוא 8% מתוך המחזור.

גם תקופת ההחזר דומה בשני מסלולים אלה – עד 5 שנים כולל 6 חודשי גרייס (כלומר העסק מתחיל להחזיר את ההלוואה רק אחרי חצי שנה). הריבית נקבעת ע"י הבנק, בהתאם לשיעור הנהוג במשק בזמן מתן ההלוואה, וערבות המדינה היא על 75% מהסכום.

ההבדל בין שני המסלולים הוא שבמסלול השקעות מוטלת על העסק חובה להשקיע גם כן – לפחות 20% מתוך סך כל ההשקעה הכוללת, וזאת עוד לפני קבלת ההלוואה.

במסלול עסקים בהקמה ניתן לקבל הלוואה בערבות המדינה של עד 500,000 ש"ח, גם כן ל-5 שנים עם חצי שנת גרייס. על 300,000 הש"ח הראשונים נדרשים בטחונות מצד בעל העסק בשיעור 10% מהסכום, ועל היתרה היקף הביטחונות הוא 25% מהסכום.

יודגש כי מסלול עסקים בהקמה מתאים במקרים מסוימים גם לעסקים שכבר פועלים – עסקים שהיו במעמד של עוסק פטור וכעת רוצים להתרחב (ולהפוך לעוסקים מורשים), מי שפעל מהבית וכעת רוצה לפעול ממקום שייוחד לעסק (ושהמחזור המצטבר שלו לא עבר את חצי מיליון הש"ח) ועסקים שטרם ניצלו מסגרת אשראי כלשהי.

מסלולים ייחודיים

בנוסף למסלולים הנ"ל, ניתן לקבל הלוואה בערבות מדינה גם במספר מסלולים ייחודיים, אשר עשויים להשתנות עם השנים.

ביניהם: מסלול חקלאות (המיועד למי שמגדל גידולים צמחיים ולא בעלי חיים), מסלול עמותות חברתיות, מסלול יהודה ושומרון ומסלול ליצואנים.

איך מקבלים את ההלוואה?

על-מנת לקבל הלוואה בערבות מדינה יש לפנות לחברת BDSK, שהיא הגוף אשר נבחר ע"י מדינת ישראל ללוות את התהליך, וחוות הדעת שלו היא בין הגורמים הקובעים אם הבקשה להלוואה תאושר או תידחה.

אל הבקשה יש לצרף שורת מסמכים ובהם מאזן בוחן, דוחות מע"מ עדכניים, טפסי 102 של העובדים, דוח של רשם החברות או של רשם העמותות, דוחות ריכוז יתרות של כל אחד מחשבונות הבנק של העסק, ועוד.

על-מנת לשפר את סיכויי אישור הבקשה להלוואה בעזרת ערבות המדינה, כדאי להסתייע באנשי מקצוע בתחום הייעוץ הפיננסי אשר מיומנים בעיסוק בנושאים כמו גיוס הון, קבלת הלוואות, השקעות, אשראי דוקומנטרי ועוד.