היחס שבין הסכמת ההורים לצרכי הקטינים/ עורכת הדין טל איטקין

עורכת הדין טל איטקיןפעמים רבות נקבע גובה המזונות שישלם האב לקטינים במסגרת הסכם הגירושין בין ההורים. קביעה משמעותית זו, אשר מקבלת במרבית המקרים תוקף של פסק-דין ע"י הערכאות השיפוטיות, משליכה על מצבם של הקטינים ועתידם. עולה השאלה, מה קורה במקרים בהם אין דיי בסכום שהוסכם בין ההורים כדי לספק את צרכי הקטינים. עורכת הדין טל איטקין המתמחה בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי, עומדת על הדרכים להגשת תביעה להגדלת מזונות קטינים. 

[קרא עוד …]