אופציות לעובדים בחברה פרטית

בחברות טכנולוגיה רבות נהוג לתת לעובדים אופציות כהטבה כלכלית וכחלק ממערך התגמולים של החברה לעובדיה. חברות סטארט אפ רבות מציעות לעובדיהן אופציות, כומר החברה מציעה את הזכות לרכוש מניות בחברת הסטארט אפ במחיר מימוש הנקבע מראש, והעובדים יכולים לממש את האופציות בשלב כלשהו ולהרוויח הרבה מאוד כסף.

שיטת תגמול מקובלת בחברות טכנולוגיה

מתן אופציות בחברות סטארט אפ נחשב לשיטת תגמול מקובלת ונפוצה בחברות הטכנולוגיה, וסטארט אפיסטים רבים מעוניינים לקבל מהחברה המעסיקה אותם אופציות על מנת שהם יוכלו לממשן אם החברה תעשה אקזיט משמעותי. בדרך כלל, העובדים בסטארט אפ המציע אופציות לעובדיו נדרשים לוותר על הטבות שכר בתמורה לקבלת האופציות, ולא תמיד הם יכולים לממש אותן, חשוב להבין מהם הסיכונים באחזקת אופציות בחברה ומתי אפשר להפוך את האופציות לכסף.

אופציה היא נייר ערך המונפק ע"י החברה, וכל אדם המחזיק בה יכול לרכוש מניה בחברה במחיר מסוים, ואפשרות המימוש היא אופציונלית. אופציות לעובדים ולמנהלים בחברות סטארט אפ הן למעשה זכויות המאפשרות לעובדי החברה לרכוש בעתיד מניות בכפוף לתנאים שנקבעו בחוזה העבודה. כפי שציינו, זו שיטת תגמול נפוצה בחברות סטארט אפ והיי טק, ומקובל להעניק אופציות כתמריץ לעובדים, בדרך כלל על סמך שיעור ההצלחה שלהם בתפקיד, ונהוג לחלק אופציות גם למנהלים ולעובדים הבכירים בחברה שמרוויחים שכר יחסית נמוך על מנת לעודד אותם להישאר בחברה ולהיות מעורבים בהתפתחות הארגון ובהצלחתו.

למרות הסיכוי הגבוה יחסית למימוש האופציות על ידי העובדים, קיים סיכון שהעובדים לא יוכלו לממש את האופציות ויש להתייחס לכך בהתאם. בנוסף, אם מעוניינים לממש אופציות בחברת סטארט אפ ישנם שיקולי מס שחשוב לשים לב אליהם על מנת לפעול נכון. אגב, בחברות פרטיות המציעות אופציות לעובדים ניתן לממש אותן רק לאחר רישום החברה למסחר בבורסה או בעת מכירת החברה.

כמו כן, עובדים המשתלבים בסטארט אפ הנמצא בתחילת דרכו יכולים לקבל אופציות בחברה במחיר מאוד נמוך ואטרקטיבי, אך עליהם לזכור כי סטארט אפים רבים מגייסים משקיעים ואז ערך האופציות פוחת באופן משמעותי בגלל דילול.

איך מממשים אופציות?

ברוב המקרים חברות הסטארט אפ שמקצות אופציות לעובדים קובעות בחוזה העבודה כי זכותו של העובד לממש את האופציות למניות רק בתקופת ההבשלה, לכן העובד זכאי לממש את האופציות שהוקצו לו בכפוף להמשך עבודתו בחברה, בהתאם לתנאים שנקבעו בחוזה. אם העובד לא מועסק יותר בחברה בתום תקופת ההבשלה האופציה מתבטלת. 

לכן, עובדי סטארט אפים יכולים לממש את האופציות שהוקצו להם בעת מכירת החברה או בזמן הנפקת החברה בבורסה, כך הם הופכים לבעלי מניות בחברה ולבעלי זכויות על פי חלקם היחסי.

חברות סטארט אפ בוחרות להציע אופציות כדי לחסוך בהוצאות השוטפות והקבועות של שכר העובדים ועל מנת לדרבן את העובדים לעבוד קשה ולעשות הכול למען הצלחת החברה, זהו אינטרס משותף של העובדים ובעלי המניות.